Ocena brak

CZY SĄD MOŻE SPRECYZOWAĆ W WYROKU SPOSÓB / OKOLICZNOŚCI WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Orzekając karę pozbawienia wolności, sąd może określić rodzaj i typ zakładu karnego w którym skazany ma odbywać karę. Sąd ma możliwość określenia rodzaju i typu zakładu karnego, jeżeli jednak nie podajecie decyzji w tym zakresie, zostanie ona rozstrzygnięta przez właściwą jednostkę penitencjarną.

Do góry