Ocena brak

CZY PRZESTĘPSTWA INDYWIDUALNE WŁAŚCIWE I NIEWŁAŚCIWE MOGĄ BYĆ POPEŁNIONE W FORMIE WSPÓŁSPRAWSTWA?

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Przestępstwa indywidualne "właściwe", jeżeli właściwości osobiste decydują o kryminalizacji danego zachowania, np. przestępstwa wojskowe i przestępstwa indywidualne "niewłaściwe", w przypadku których właściwości osobiste wpływają tylko na zaostrzenie bądź złagodzenie sankcji.

Wg art. 21 osoba współdziałająca (współsprawca, podżegacz czy pomocnik), która nie posiada objętej dyspozycją cechy osobistej charakteryzującej sprawcę, odpowiada zarówno za przestępstwo indywidualne właściwe, jak i niewłaściwe kwalifikowane, jeżeli wiedziała o okoliczności osobistej charakteryzującej dany typ przestępstwa indywidualnego.

Podobne prace

Do góry