Ocena brak

Czy możliwe jest wygojenie tkanek bez żadnego śladu?

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Żadne pojedyncze makrouszkodzenia, a tym bardziej sumujące się mikrourazy w obrębie narządu ruchu nie goją się bez śladu. Pomijając uszkodzenia kośćca, w obrębie narządu ruchu nie ma restitutio ad integrum i do wygojenia uszkodzenia dochodzi jedynie przez zastąpienie wysokowartościowej i wyspecjalizowanej tkanki (mięśniowej, ścięgnistej, więzadłowej itp.) tkanką niepełnowartościową.

W następstwie tego wielokrotnie maltretowany stłuczeniami czy naderwa-niami mięsień z czasem przedstawia sobą konglomerat blizn i komórek tkanki mięśniowej o różnej utracie stopnia kurczliwości, siły i wytrzymałości.

Podobnie, urażane wielokrotnie więzadło, ścięgno czy torebka stawowa tracą naturalną elastyczność (rozplem tkanki łącznej) i albo ograniczają zakres ruchów, albo też doprowadzają do destabilizacji stawu.

Z kolei uszkodzenia zaniedbane narządu ruchu, powstające na tle przewlekłego przeciążania, które objawiają się w postaci nasilających się w miarę upły wu czasu dolegliwości czy dysfunkcji, rokują źle. Definitywne i konsekwentne leczenie podejmowane jest zbyt późno, przez co trafia ono z reguły na podłoże nie zapewniające wygojenia, przez co chorzy wymagają skomplikowanych zabiegów naprawczych, np. stosowania przeszczepów ścięgien, więzadeł itp. (przerwania ścięgna Achillesa, uszkodzenia stożka ścięgnistego barku, ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego i innych).

 

Podobne prace

Do góry