Ocena brak

Czy jurysdykcja polska rozciąga się także na przestępstwa popełnione zagranicą przez cudzoziemców? Jeżeli tak to jakie obowiązują zasady?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Mamy tu do czynienia z dwiema odmianami zasady ochronnej:

  • zasada ochronna zwykła

  • zasada ochronna obostrzona

Zasada ochronna zwykła

Ustawę karną polską stosuje się również do cudzoziemców, którzy popełnili przestępstwo za granicą, o ile czyn jest uznany za przestępstwo również w miejscy jego popełnienia (warunek podwójnej przestępności)

KK ogranicza zakres zainteresowania polskiej jurysdykcji dwoma dodatkowymi warunkami:

  • Czyn cudzoziemca musi być skierowany przeciwko dobrom lub interesom państwa polskiego, obywatela polskiego lub polskiej osoby prawnej.

  • Czyn cudzoziemca popełniony za granicą jest zagrożony w prawie polskim karą dwóch lat pozbawienia wolności.

Zasada ochronna obostrzona

Czyny przestępne skierowane przeciwko szczególnym interesom polskim. W tych przypadkach, gdy przestępstwo popełnione zostanie za granicą, zastosowanie ustawy polskiej nie jest uzależnione od tego czy w miejscu przestępstwa czyn ten był zagrożony karą. Zasada ta obejmuje zarówno cudzoziemców jak i obywateli Polski.

Działanie tej zasady odnosi się do przestępstw przeciwko:

  • bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Polski

  • istotnym polskim interesom gospodarczym

  • polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym

  • złożeniu fałszywych zeznań wobec urzędu polskiego

Podobne prace

Do góry