Ocena brak

Czy analiza objawów neurologicznych może ułatwić diagnozę różnicową dysfazji?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

W neurologii wszystkie zaburzenia funkcji mózgu dzielą się na objawy pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii, umożliwiające lokalizację uszkodzenia mózgu. J. Szumska (Zaburzenia mowy... 1982, 8) podaje, żc:

•    do objawów pierwszej kategorii, wynikających z uszkodzenia pól projekcyjnych odpowiednich okolic w korze mózgowej, dzięki którym można z dużym prawdopodobieństwem zlokalizować miejsce uszkodzenia mózgu, należą:

-    zaburzenia czucia w kończynach,

-    niedowłady,

-    porażenia kończyn (prawostronnych przy porażeniu lewej półkuli);

•    do objawów drugiej kategorii, wynikających z uszkodzenia pól gnostycznych (zwanych dlatego zaburzeniami gnostycznymi luh poznawczymi) należą zaburzenia:

-    mowy, pisania,

-    czytania,

-    liczenia,

orientacji przestrzennej,

Są one dużo trudniejsze do analizy w sensie lokalizacyjnym. Wiadomo jedynie, żc są one związane z czynnością półkuli dominującej i dlatego rozpatrywanie ich łącznic z objawami pierwszej kategorii umożliwia lokalizację uszkodzenia, np. trudności typu ruchowego w mowie - przy współwyslępującym niedowładzie w prawych kończynach wskazują na uszkodzenie projekcyjnego pola ruchowego i na afaz.ję (dysfazję) motoryczną;

• objawy trzeciej kategorii są wynikiem ogólnej dysfunkcji calcgo mózgu i dlatego wszelkie próby dokładniejszego ich umiejscowienia znajdują się jedynie na etapie hipotez. Do objawów tych zalicza się: inteligencję, pamięć, osobowość, typ układu nerwowego, procesy uczenia, podzielność uwagi (koncentracja) itp.

Wymieniane funkcje mózgu stanowią ważną grupę elementów, których nie można pomijać, gdyż również biorą udział i ulegają zmianom w procesach chorobowych. toczących się w mózgu.

Podobne prace

Do góry