Ocena brak

CZUTE (1886-1976) - marszałek

Autor /diabel Dodano /22.02.2011

Podczas studiów w Niemczech wstą­pił w 1922 r. do emigracyjnego od­działu Komunistycznej Partii Chin. Po powrocie do kraju w 1925 r. kie­rował partyzantką zwalczającą rząd *Czang Kai-szeka. W 1927 r. stanął na czele powstania w prowincji Hu-nan. Od 1930 r. organizował i do­wodził Chińską Robotniczo-Chłop­ską Armią Czerwoną. W 1937 r., gdy wojska komunistyczne nawiąza­ły współdziałanie z siłami Kuomin-tangu w celu prowadzenia wspólnej walki z Japończykami, stanął na czele 8 armii. We wrześniu 1937 r. dowodzone przez niego oddziały od­niosły zwycięstwo w bitwie pod Pingsinkuan. W tym okresie zajmo­wał również wysokie stanowiska partyjne: członka Komitetu Central­nego (1930 r.), członka Biura Poli­tycznego (od 1931 r.). W 1945 r. został sekretarzem KC KPCh. W 1946 r. objął stanowisko naczel­nego dowódcy Chińskiej Armii Lu­dowo-Wyzwoleńczej. W czasie re­wolucji kulturalnej został zwolniony ze wszystkich stanowisk.

Podobne prace

Do góry