Ocena brak

Czujniki zliczające pojazdy

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Czujniki zliczające pojazdy są montowane w na­wierzchni drogi w pewnej odległości przed skrzy­żowaniem. Przez wiele lat czujniki takie miały postać gumowych mat rozpościeranych w poprzek jezdni. Wewnątrz maty znajdowały się zespoły cienkich, szczelnych rurek wypełnionych powie­trzem. Ody przez matę przejeżdżał pojazd, ciśnie­nie powietrza w rurkach wzrastało, co powodo­wało włączenie się odpowiedniego przełącznika, który przesyłał do licznika pojedynczy impuls.
Przy znacznie zwiększonym ruchu, w którym do tego uczestniczą cięższe pojazdy, maty gumo­we szybko ulegają zniszczeniu. Poszukiwane są niezawodne rozwiązania alternatywne. Obecnie najlepszym z nich jest detektor indukcyjny. Detek­tor taki jest widoczny na drodze jako rombowy bądź prostokątny wzór. Wewnątrz zespołu detek­tora znajduje się drut bądź cewka, przez którą prze­pływa szybkozmienny prąd elektryczny. Prąd taki generuje nad powierzchnią drogi zmienne pole magnetyczne. Gdy nad czujnikiem przejeżdża samochód, to stal bądź żelazo w nim zawarte powo­dują zmiany natężenia tego pola, co z kolei zmienia natężenie prądu płynącego przez cewkę. Sprzę­żony układ elektroniczny wychwytuje zmiany i wytwarza impulsy elektryczne, które są przesyłane do układu zliczającego.

Podobne prace

Do góry