Ocena brak

CZUJKOW WASILIJ (1900-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

Autor /diabel Dodano /22.02.2011

Absolwent Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego, w latach1926-37 był doradcą wojskowymCzang Kai-szeka. Po powrocie doZSRR dowodził do 1939 r. brygadąi korpusem, a następnie 4 armią,która okupowała wschodnie terenyPolski . W wojnie radziecko-fińskiej(1939-40) dowodził 9 armią, któraponiosła ciężkie straty; przesądziłoto o wysłaniu Czujkowa jako attachewojskowego do Chin w grudniu194 0 r. W marcu 1942 r. powróciłdo ZSRR i objął stanowisko do­wódcy 1 armii rezerwowej, a wewrześniu - dowódcy 62 armii bro­niącej *Stalingradu. Uważany byłza specjalistę od walk w miastach i dowódcę, który potrafi wywiązać się z najtrudniejszego zadania, choć nie szczędził krwi żołnierzy.

W styczniu 1943 r. jego armia brała udział w likwidacji północnej grupy 6 armii niemieckiej w Stalingradzie. Następnie przemianowana na 8 ar­mię gwardii, walczyła na łuku kur-skim, Ukrainie, Białorusi i w Polsce. W 1945 r. Czujkow przyjął kapitu­lację garnizonu berlińskiego od gen. Helmutha Wendlinga. Od 1949 do 1953 r. dowodził wojskami radziec­kimi w Niemczech. W 1955 r. został promowany do stopnia marszałka.

Podobne prace

Do góry