Ocena brak

Cztery fazy stosunków między kierownikiem a podwładnymi

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

  1. Znaczna orientacja na zadania, zapoznanie podwładnych z przepisami i regułami (nie można ich jeszcze uważać za kolegów).

  2. Większa orientacja na stosunki z pracownikami, jednak nadal duża również na zadania -pracownicy nie chcą jeszcze przejmować pełnej odpowiedzialności.

  3. Zrezygnowanie ze stylu dyrektywnego, duża orientacja na stosunki - udzielanie poparcia, okazywanie życzliwości.

  4. Mała orientacja na zadania i stosunki, ograniczenie poparcia i zachęt, pracownicy są „na swoim".

Podobne prace

Do góry