Ocena brak

Czołgi w czasie II wojny światowej

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

W I wojnie światowej 20 niemieckich czołgów oka­zało się niewypałem, lecz w 1939 r. Niemcy dys­ponowali dobrze wyposażonymi i zorganizowa­nymi dywizjami pancernymi. Opracowali też rewolucyjną taktykę działania tych jednostek.
Niemieckie dywizje pancerne przeszły przez Polskę w ciągu niecałego miesiąca, pokonanie dużo sil­niejszej Francji zabrało im 6 tygodni. Francuska armia posiadała mniej więcej tyle samo czołgów co Niemcy, lecz nie potrafiła ich właściwie wyko­rzystać. Armia brytyjska straciła pod Dunkierką prawie wszystkie swe czołgi i w obliczu grożącej inwazji, Wyspy pozostały prawie bezbronne. Na szczęście do inwazji nie doszło i Brytyjczycy mieli czas na odbudowę swych sił pancernych, które zaczęli wykorzystywać od 1941 r. w Afryce Pół­nocnej. Siły pancerne rozbudowywali i unowocześ­niali wówczas także Rosjanie oraz Amerykanie. W 1941 r. okazało się znowu, jak ważna jest tak­tyka działania. Szybkie i silne niemieckie dywizje pancerne po raz kolejny rozgromiły przeciwników, tym razem Związek Radziecki. W czerwcu roku 1941 na ZSRR ruszyło 3700 czołgów niemieckich. Armia Czerwona dysponowała wówczas około 20000 maszyn, i to wcale nie gorszych od niemiec­kich. Jednak to dopiero jesienne słoty i sroga zima zatrzymały pancerne kolumny Wehrmachtu.
Jednym z najlepszych czołgów tamtych czasów był niewątpliwie radziecki T-34. Ten średni, 28-tonowy czołg uzbrojono w działo 76,2 mm (zastą­pione pod koniec 1943 roku działem 85 mm) i za­opatrzono w 500-konny silnik umożliwiający jaz­dę z prędkością 48 km/h. T-34 był szybki, dobrze opancerzony i uzbrojony oraz trudny do trafienia. Niemcy byli pod wielkim wrażeniem tej konstruk­cji, znacznie przewyższającej ich PzKpfW IV. Ich odpowiedzią na T-34 był średni czołg PzKpfW V Panther, czyli Pantera, zresztą w dużym stopniu wzorowany na radzieckiej maszynie. W 1942 roku wprowadzili do uzbrojenia także doskonały czołg ciężki - Tygrysa. Ten z kolei był reakcją na radziec­kie ciężkie KW oraz ich następców JS (skrót od Józef Stalin) z działami 122 mm. W porównaniu z tymi konstrukcjami brytyjskie Churchille, Cruisery, Crusadery i Cromwelle wypadały dość słabo. Podobnie zresztą Amerykańskie Shermany M4, skonstruowane dość szybko na bazie M2 i M3 -ich zaletą były stosunkowo niskie koszty produkcji, nieskomplikowana technologia, wytrzymałość i stosunkowo mały ciężar. Dlatego właśnie Shermany stały się podstawowymi czołgami wojsk alianckich, choć w otwartym polu nie były w sta­nie zwyciężyć z Panterami.

Do góry