Ocena brak

Człowiek w środowisku geograficznym

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Człowiek żyje i działa w warunkach określonego środowiska geograficznego. Środowisko jest systemem złożonym, obejmującym elementy naturalne ( przyrodnicze ) oraz sztuczne, powstałe w wyniku działalności człowieka.

Pierwotne środowisko przyrodnicze ulega ciągłym przemianom pod wpływem oddziaływania zarówno sił przyrody jak i człowieka. Wszelkie elementy środowiska geograficznego są ściśle ze sobą powiązane. Stan środowiska geograficznego jest wynikiem ciągłych przemian zachodzących pod wpływem sił tkwiących we wnętrzu Ziemi, pod wpływem innych czynników oraz działalności człowieka.

Częścią przyrody jest człowiek, który przez swą działalność wywiera na nią wielki wpływ. Organizm człowieka jest przystosowany do warunków panujących na powierzchni Ziemi, potrzebuje tlenu z powietrza do oddychania, wody, pokarmów roślinnych i zwierzęcych do życia. Wynika z tego , że otaczająca nas przyroda jest nierozłączną częścią bytu, choć ulegała zmianom pod wpływem gospodarki ludzkiej. Oddziaływanie to jednak powinno być zgodne z prawami, które rządzą przyrodą.

Podobne prace

Do góry