Ocena brak

Członek korpusu służby cywilnej powinien...

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

1. Pracować sumiennie

2. Swoje obowiązki wykonywać rzetelnie

3. Nie uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie

4. Racjonalnie gospodarować majątkiem i środkami publicznymi

5. W rozpatrywaniu spraw nie powinien kierować się emocjami

6. Być lojalnym wobec urzędu i zwierzchników

7. Być powściągliwym w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojego urzędu

Podobne prace

Do góry