Ocena brak

Częstość występowania cukrzycy

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Cukrzyca typu 1 ujawnia się w 90% wszystkich przypadków u dzieci i u młodych ludzi poniżej 30 roku życia. Choroba ta może się jednak ujawnić nawet u ludzi starych.

W badaniach epidemiologicznych prowadzonych na całym świecie wykazano znaczące różnice w częstości występowania cukrzycy typu 1 w różnych regionach świata. W Finlandii choroba ta występuje najczęściej (>30 zachorowań rocznie na 100000 mieszkańców), podczas gdy w Korei stwierdza się mniej niż jeden przypadek rocznie na 100000 osób. Badając zachorowania na cukrzycę typu 1 wykazano istotne wahania sezonowe (w zależności od pór roku) oraz powolne, lecz wyraźne zwiększenie liczby nowych przypadków z roku na rok.

Czynniki genetyczne mają wpływ na częstość zachorowań na cukrzycę typu 1. Dowociem na to jest fakt, że cukrzyca występuje częściej w jednych rodzinach, niż w innych. Niemniej czynniki środowiskowe mają również ogromne znaczenie, ponieważ zachorowanie obu bliźniąt jednojajowych (mających oczywiście identyczne geny) obserwuje się zaledwie w 50% przypadków.

Płeć nie ma większego wpływu na częstość występowania cukrzycy typu 1, natomiast choroba najczęściej ujawnia się u nastolatków.

Cukrzyca typu 2 stanowi prawie 90% wszystkich zachorowań na cukrzycę i częstość jej występowania decyduje właśnie o społecznym charakterze tej choroby. Również i w tej postaci cukrzycy istnieją znaczące różnice geograficzne i etniczne, dotyczące liczby zachorowań w ciągu roku. Niewątpliwie niezwykle silny wpływ wywierają tutaj zarówno czynniki genetyczne, jak i kulturowe, na co istnieje wiele dowodów w postaci wyników prowadzonych na całym świecie badań epidemiologicznych. Częstość występowania cukrzycy typu 2 u osób dorosłych w Europie ocenia się na 3-5%.

 

Podobne prace

Do góry