Ocena brak

CZĘŚCI SKŁADOWE ŻOŁĄDKA

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Na żołądku (ventriculus, gaster) odróżniamy dwie ściany; ścianę przednią (paries anterior) skierowaną równocześnie nieco ku górze i ścianę tylną (pari.es poslerior) skierowaną równocześnie nieco ku dołowi. Obie ściany przechodzą jedna w drugą wzdłuż swych bocznych brzegów, które noszą nazwę krzywizny żołądka większej (cuwatura ventriculi maior) i krzywizny żołądka mniejszej (curuatura ventriculi minor). Pierwsza, skierowana w stronę lewą i do przodu w kierunku łuku żcbrowego, jest wypukła i znacznie dłuższa od krzywizny mniejszej, wklęsłej i skierowanej w stronę prawą i ku tyłowi w kierunku kręgosłupa.

Przejście przełyku w żołądek leży u górnego końca krzywizny mniejszej poniżej najwyższego punktu żołądka. Miejsce połączenia, czyli otwór początkowy żołądka, nosi nazwę wpustu (cardia). Prawy obwód przełyku linią, łukowatą przechodzi w krzywiznę mniejszą. Po stronie lewej przejście przełyku w żołądek wytwarza dość głębokie wcięcie wpustowe (incisura cardiaca). Wcięcie to od strony lewej ograniczone jest ślepo kończącym się workowatym wypuklcnicm zwanym dnem albo sklepieniem żołądka (Jundus s. for ni x ventńculi); jest to najwyższa część żołądka; tworzy ona jego biegun górny. Na wewnętrznej powierzchni żołądka wcięcie wpustowe wytwarza niewielki fałd (plica cardiaca), który odgranicza wpust po stronie lewej; stanowi on słabe i częściowe tylko zamknięcie wpustu, zresztą dające się z łatwością przezwyciężyć. W pionowej postawie ciała w «dnie» żołądka zbiera się połknięte powietrze, które na obrazie rentgenowskim daje jasne, okrągła we miejsce, przez rentgenologów zwane bańką powietrzną żołądka. Niewielka część żołądka przylegająca do wpustu stanowi część wpustową (pars cardiaca); największa, środkowa część nosi nazwę trzonu lub ciała żołądka (corpiis uentriculi), który bez widocznej granicy łączy się ku górze z częścią wpustową i z dnem żołądka. Zstępując ku dołowi trzon zagina się na prawo i ku górze i przechodzi w końcową część, tzw.część odźwiernikową (pars pylorica ventńculi s. pars egestoria). Miejsce zagięcia tworzy kolano żołądka (genu tentriculi). Dolny punkt kolana stanowi biegun dolny żołądka. Na krzywiźnie mniejszej kolanu odpowiada często głębokie wcięcie kątowe (incisura angularis), położone na granicy trzonu i części odźwiernikową*. Wcięcia kątowego nie należy utożsamiać z przewężeniami widocznymi na obrazie rentgenowskim w czasie skurczów mię-śniówki żołądka.

Kiótsza, wstępująca część żołądka, część odźwiernikową, kierując się ku górze i nieco na prawo, otworem końcowym żołądka łączy się z częścią początkową dwunastnicy. Otwór ten nosi nazwę odźwicrnika (pylorus; pylor = wrota). Z zewnątrz zaznacza się on nieraz słabym pierścieniowatym rowkiem, w którym często przebiega drobna żyła (v. pylorica s. Mayo). Na wewnętrznej stronie ściany żołądka odźwiernikowi odpowiada zastawka odźwicrnika (valvula pylon), która odgranicza żołądek od dwunastnicy. Zastawkę tę tworzy fałd błony śluzowej, wpuklony do światła i wywołany silnym zgrubieniem warstwy okrężnej mięśniówki, zwanym zwieraczem odźwicrnika (m. sphincter pylori). Mięśniówką jest tu tak gruba, że z łatwością wyczuwamy odźwiernik obejmując go palcami.

Podobne prace

Do góry