Ocena brak

Części składowe i wymiary jajowodu

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Jajowód tak jak trąbka poszerza się stopniowo z końca przyśrodkowego do bocznego, gdzie kończy się częścią lejkowato wzdętą. Odróżniamy cztery części jajowodu; są to kierując się od strony bocznej do przyśrodkowej: 1) lejek jajowodu (infundibulum tubae uteńnae) z podstawy którego zwisają wypustki w kształcie frendzli, tzw. strzępki jajowodu (fimbriae tubae); 2) bańkę (ampulla tubae uteńnae) stanowiącą około 2/3 całej długości jajowodu, o cienkiej ścianie i obszernym świetle; 3) cieśń (isthmus tubae uteńnae) znacznie krótszą od poprzedniej zęści, o grubej ścianie oraz wąskim świetle i wreszcie 4) część przyśrodkową położoną w ścianie macicy zwaną częścią maciczną (pars uteńna). W przeciwieństwie do tej ostatniej, którą nazwać też możemy częścią śródścienną  pozostałe odcinki jajowodu tworzą jego część wolną  położoną wewnątrzotrzewnowo. Wierzchołek lejka jajowodu swym ujściem brzusznym (ostium abdominale tubae uteńnae) otwiera się do jamy otrzewnej, zaś koniec części macicznej, ujściem macicznym (ostium uteńnum tubae)—do jamy macicy.

Długość jajowodu wynosi 14 do 20 cm, grubość w bliskości macicy mierzy 3 do 4 mm i stopniowo wzrasta osiągając u końca bocznego 8 do 9 mm.

Podobne prace

Do góry