Ocena brak

Części formułki procesowej

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Gaius w budowie formułki wyodrębnia 6 części:4 zwyczajne ( intentio, demonstratio, condemnatio, adiudicatio) oraz 2 nadzwyczajne ( exceptio, praescripto )

- Intentio – część formułki zawierająca treść żądania powoda.

- Demonstratio- stanowiła zwięzły opis stanu faktycznego w formułkach w których roszczenie opierało się na fakcie.

- Condemnatio – była alternatywnym upoważnieniem sędziego do zasądzenia lub uwolnienia pozwanego.

- Adiudicatio – występowała w powództwach działowych i zawierała upoważnienie sędziego do zniesienia współwłasności.

- Exceptio – jest częścią składową formułki umieszczaną w interesie pozwanego.

- Praescripto – umieszczana była w formułce na żądanie powoda, domagającego się od pozwanego nie całości świadczenia tylko jego części.

Podobne prace

Do góry