Ocena brak

Część szyjna grasicy

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Powierzchnia przednia części szyjnej grasicy przylega do blaszki przedtchawiczej powięzi szyjnej oraz do m. mostkowo-tarczowego objętego tą blaszką; powierzchnia tylna spoczywa na tchawicy. Rozmiary części szyjnej są bardzo zmienne. Ku górze może ona sięgać aż do gruczołu tarczowego, a może w ogóle nie występować; w tych przypadkach koniec górny grasicy kończy się na poziomie górnego brzegu mostka oraz żyły ramienno-głowowej lewej.

Podobne prace

Do góry