Ocena brak

Część piersiowa grasicy

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Powierzchnia przednia, czyli mostkowo-żebrowa części piersiowej, nieco wypukła, przylega do górnej części mostka i odpowiednich przyśrod-kowych odcinków chrząstek żebrowych; u noworodka sięga ona ku dołowi do czwartej lub nawet piątej chrząstki. Wzdłuż tej powierzchni biegną bocznie naczynia piersiowe wewnętrzne, zlepione zresztą nie z grasicą, lecz ze ścianą klatki piersiowej.

Powierzchnia tylna, nieco wklęsła, w dolnej części przylega do górnego odcinka osierdzia; powyżej przykrywa żyłę główną górną, obie żyły ramienno-głowowe, łuk aorty i jego gałęzie oraz tchawicę. Najbardziej bezpośredni i najważniejszy stosunek naczyniowy zachodzi z żyłą ramienno-głowową lewą. Biegnie ona między grasicą położoną do przodu a wielkimi naczyniami tętniczymi położonymi ku tyłowi od niej; w ich najbliższym sąsiedztwie ciągną nerwy błędne oraz krtaniowe wsteczne. Oprócz powyższego położenia przedżylnego grasicy, które stanowi układ normalny, czasem żyła główna górna może żłobić sobie drogę przez gruczoł: wtedy obie żyły ramienno-głowowe, a zwłaszcza lewa, przebiegać mogą nawet zupełnie powierzchownie. Z łatwością może ona wtedy ulec niebezpiecznemu uciskowi przez grasicę zażylną, biegnąc między nią a mostkiem. Brzegi boczne grasicy stykają się z opłucną śródpiersiową; wzdłuż nich biegną nerwy przeponowe.

Podobne prace

Do góry