Ocena brak

Cześć krtaniowa gardła

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

W przedniej ścianie części krtaniowej gardła leży wejście do krtani (aditus laryngis) ograniczone brzegiem górnym nagłośni, fałdami nalewkowo-nagłośniowymi (plicae aryepigloUica) i fałdem błony śluzowej rozpiętym między obiema chrząstkami nalewkowa-tymi. Z brzegów bocznych nagłośni biegnie poprzecznie z prawej i lewej strony niski fałd gardło wo-nagło śni owy (plica pharyngoepiglottica); zawiera on włókna mięśnia rylcowo-gardłowego. Poniżej tego fałdu znajduje się obustronnie głębokie zagłębienie błony śluzowej, zwężające się ku dołowi, tzw. zachyłek gruszko waty (recessus piriformis); jest on położony między fałdem nalewko wo-nagłośniowyin a płytką chrząstki tarczowatej. Zachyłek oruszkowaty obu stron stanowi uprzywilejowaną drogę pokarmową. W ścianie przedniej zachyłka biegnie skośnie ku dołowi i przyśrodkowo niewielki fałd błony śluzowej zwany fałdem nerwu krtaniowego (plica nerci laryngei); fałd ten jest wywołany przebiegiem gałęzi wewnętrznej nerwu krtaniowego górnego (od n. błędnego).

Podobne prace

Do góry