Ocena brak

Czerń

Autor /Elig Dodano /29.05.2013

Czerń pozbawiona światła (ater, niger, iii.laę) ustępuje niejako bogactw światła innych kolorów, chociaż zestawiona z nimi albo przeciwstawioi im może dać piękny efekt. Sama w sobie jest mroczna, jest kolore nocy, zniszczenia, żałoby, przede wszystkim śmierci i królestwa zmarlyc dlatego też jest kolorem bogów podziemia i ich zwierząt ofiarnych. Będi przeciwieństwem naturalnego światła jest również w znaczeniu duch wyrn symbolem wiecznej ciemności, grzechu i szatana. Wyrażenie „czarc dusza” oznacza po prostu „grzeszną duszę”, a lud nazywa szatana zwyk „Czarnym”. W starożytnej grece •' ućtoę i ó nwyęóę mają takie samo znaczenie jak określenia „czarny” i „zły, niebezpieczny i straszny”.

Czarny materiał uzyskiwano w starożytności z sierści czarnych kó Sporządzano z niego szaty żałobne i pokutnicze, o których Pismo Swięl mówi na wielu miejscach. I tak na przykład w apokaliptycznej wizji kor ca świata czytamy: „Słońce stało się czarne jak włosienny wór” (Ap 6,12 a w Księdze Judyty: „Tam zdjęła wór, który przedtem nosiła, i zrzucii z siebie ubranie wdowie” (Jdt 10,3). Oskarżeni stawali, jak poświadcz Józef Fławiusz, przed sądem w czarnych szatach; dłużnicy i prosząc o łaskę przywdziewali również czarne szaty. Kult żydowski wykluczał t barwę żałoby.

W liturgii czarne paramenty obowiązywały do Soboru Watykańskie go II w Wielki Piątek i we wszystkich uroczystościach żałobnych, d końca XII w. także przy okazjach mających charakter pokutny i przebłs galny, dla których później przepisuje się kolor fioletowy. Obecnie czer jako kolor liturgiczny utraciła w znacznym stopniu swe znaczenie. Pozo stała jednak — chociaż nie wyłącznie — kolorem stroju kapłanów i osói zakonnych. Średniowieczni pisarze kościelni widzą w tym symbol wzgar dzenia światem, pokory i skromności. Bez wątpienia, znaczenie ma w tyr wypadku też aspekt znalezienia, po porzuceniu świata, schronienia w Bogu (por. Kol 3,3 n.). Zarówno jednak w sferze sakralnej, jak i świeckie kolor czarny ma też charakter odświętności.

Podobne prace

Do góry