Ocena brak

Czepiec ścięgnisty

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

Czepiec ścięgnisty (galea aponeurotica), zwany też rozcięgnem naczasznym (aponeurosis epicranialis), jest to cienka, mocna błona ścięgnista, złączona luźno z okostną, natomiast bardzo ściśle ze skórą głowy. Skalp Indian składa się ze skóry i czepca. Czepiec ścięgnisty może być zawsze biernie przesuwany do przodu i tyłu, czynnie natomiast — w wyjątkowych tylko przypadkach. Małpy bardzo wydatnie poruszają skórą głowy, przy czym włosy na czepcu ścięgnistym pod wpływem brzuśca czołowego są poruszane do przodu, pod wpływem brzuśca potylicznego — do tyłu. W warstwie przesuwalnej między okostną a czepcem ścięgnistym sprawy ropne czy wylewy krwawe z łatwością mogą się szybko szerzyć.

Oba brzuśce m. potyliczno-czołowego, potyliczny i czołowy kurczą się zawsze równocześnie. Czynne pociąganie skóry głowy i czepca ścięgnistego do tyłu pod wpływem brzuśca potylicznego jest możliwe tylko wyjątkowo u poszczególnych osób. Jednak mięsień ten dzięki swemu napięciu spoczynkowemu, rzadziej — skurczowi, ustala położenie czepca na sklepieniu czaszki. Czepiec staje się wtedy dla brzuśca czołowego punktem stałym i brzusiec czołowy kurcząc się unosi brwi do góry oraz wytwarza na czole poprzeczne fałdy. Jest on antagonistą m. podłużnego (nosa), który w okolicy gładzizny pociąga skórę ku dołowi wywołując u nasady nosa między brwiami głęboki fałd poprzeczny, nieraz wypukły ku dołowi. Brzusiec czołowy jest właściwym i przeważnie jedynym mięśniem, który wywołuje fałdy poprzeczne na czole człowieka; jest on przy tym antagonistą zespołu trzech mięśni: okrężnego oka, marszczącego brwi i podłużnego (p. dalej). Jeżeli w starości dźwigacz powieki górnej jest osłabiony, brzusiec czołowy współpracuje z nim pociągając powiekę i brwi ku górze. Mięsień ten nadaje twarzy wyraz uwagi; widzimy to nieraz na portretach i rzeźbach wybitnych starszych ludzi. Fałdy czoła są osobniczo bardzo zmienne w zależności od grubości skóry; mogą być liczne i cienkie lub nieliczne i grube. W znacznym stopniu przyczyniają się do osobniczej budowy twarzy, szczególnie w starszym wieku, kiedy są ustalone.

Podobne prace

Do góry