Ocena brak

Czek – istota i elementy składowe

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Czek – jest pisemnym poleceniem przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego. Jest sformalizowanym upoważnieniem dla banku do zapłaty sumy czekowej oraz upoważnieniem dla posiadacza czeku do odbioru tej sumy. Jest też papierem wartościowym reprezentującym wierzytelność pieniężną, której wysokość i termin płatności są ściśle określone, wystawca czeku poleca bankowi wypłacenie określonej sumy pieniężnej okazicielowi lub oznaczonej osobie.

Uczestnikami transakcji czekowej są:

Ustawowe składniki czeku:

  • nazwę „czek” w samym tekście dokumentu w języku w jakim go wystawiono

  • polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej

  • nazwisko osoby która ma zapłacić (trasata)

  • oznaczenia miejsca płatności

  • oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku

  • podpis wystawcy czeku

Do góry