Ocena brak

Czego dotyczą Umowy Europejskie AGC oraz AGTC

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Umowy te wytyczają tzw. korytarze transportowe. Umowa AGC wymienia 4 korytarze transportowe, a umowa AGCT – 8 korytarzy oraz punkty przeładunkowe. Na tej podstawie Polska może się ubiegać o dofinansowanie budów lub modernizacji linii będących w planach ujętych w tych umowach. Linie te łączą się siecią kolejową całej Europy.

Podobne prace

Do góry