Ocena brak

CZECHOSŁOWACJA - działania wojenne 1944-45

Autor /diabel Dodano /22.02.2011

Wyzwalanie Czechosłowacji spod okupacji niemieckiej rozpoczęły w październiku 1944 r. wojska 4 Frontu Ukraińskiego dowodzone przez gen. Iwana Piętrowa, wsparte później przez wojska 2 Frontu Ukra­ińskiego, walczące do tego czasu w Rumunii i na Węgrzech. Walki były długotrwałe i jeszcze na wio­snę 1945 r. w rękach niemieckich pozostawały Czechy i Morawy. 6 maja 1945 r. wojska radzieckie si­łami 1 Frontu Ukraińskiego (z pół­nocy) oraz 2,3 i 4. Frontu Ukraiń­skiego (ze wschodu i południowego wschodu) wykonały koncentryczne uderzenie w kierunku Pragi i za­trzymały się na przedpolach miasta, w którym wybuchło powstanie.

Po­mocy walczącemu miastu udzieliła 1 dywizja gen. Buczanienki z Armii Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji gen. Andrieja *Własowa, która w ciągu jednego dnia wypar­ła esesmański garnizon. 8 maja z północy, z Saksonii uderzyły woj­ska 1 Frontu Ukraińskiego (w ich składzie 2 armia WP), a z południa zaatakowały 2 (dowódca marsz. Ro-dion Malinowski) i 4 Front Ukraiń­ski (dowódca gen. Andriej Jere-mienko). 9 maja okrążyły nie re­spektujące aktu kapitulacji oddziały Grupy Armii „Środek" (Heeres-gruppe „Mitte") i przystąpiły do ich likwidacji. Ostatnie walki odbywały się w styczności z nadciągającymi z zachodu jednostkami 3 armii ame-rykańskiej gen. George'a Pattona. Była to ostatnia operacja wojenna w Europie.

Podobne prace

Do góry