Ocena brak

Czaszka pierwotna

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Czaszka pierwotna (cranium primordiale). Podobnie do rozwoju rodowego, również i w rozwoju osobniczym tylny, mniejszy odcinek czaszki powstaje z przekształcenia się przedniego odcinka kręgosłupa Zawiera on. tak samo jak cały kręgosłup, strunę grzbietową, która sięga aż do siodła tureckiego kości klinowej. Wraz z nią kończą się tu również obustronnie towarzyszące jej praczłony. Przednia „przedstrunowa", znacznie większa część kośćca czaszki powstaje natomiast, podobnie jak w rozwoju rodowym, niezależnie od kręgosłupa.

W rozwoju osobniczym czaszki pierwotnej odróżniamy również stadium mezenchymatyczne albo błoniaste (desmocranium), następnie chrzęstne (chondr o cranium), nim zostanie osiągnięte stadium kostne (osteocranium).

Rozwój mezenchymatycznej czaszki pierwotnej (desmocranium). Mezodermą położona w osi głowy jest przedłużeniem osiowo położonej mezodermy tułowia: otacza ona strunę grzbietową aż do jej końca przedniego i ciągnie się dalej do przodu jako „mezodermą przedstrunowa '. Bocznie ta mezodermą przechodzi bez wyraźnej granicy w części boczne mezodermy głowy, łącząc się z mezodermą łuków skrzelowych Mezodermą głowy otacza całe mózgowie i wypełnia wszystkie zagłębienia między poszczególnymi częściami mózgowia.

Podobne prace

Do góry