Ocena brak

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

Autor /burek Dodano /06.03.2011

−  przywileje dla szlachty

−  elementy państwa policyjnego, niewygodni i zbuntowani byli usuwani z tego świata

−  chęć wzbogacenia się Sasów kosztem Polaków

−  dwór był bardzo rozpolitykowany

W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski nie byli Polakami. Władcy ci władali Polską despotycznie, utrzymywali społeczeństwo w ryzach pozornego spokoju.

Podobne prace

Do góry