Ocena brak

Czasy powstań śląskich

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

GRANICA POLSKO-NIEMIECKA

1. Pomorze -decyzję o przyłączeniu Pomorza Gdańskiego do Polski podjęto 28 czerwca 1919 w Wersalu. Gdańsk został przekształcony w "wolne miasto Gdańsk" znajdujące się pod kontrolą Ligi Narodów, poza granicami państwa polskiego

2. Wielkopolska - na przyłączenie Wielkopolski do państwa polskiego miało wpływ powstanie wielkopolskie oraz decyzje traktatu wersalskiego.

3. Górny Śląsk - Decyzje konferencji pokojowej w sprawie Górnego Śląska nie były korzystne. Ustalono, że o przynależności do Polski lub do Niemiec zdecyduje ludność spornego terytorium biorąc udział w plebiscycie( plebiscyt- głosowanie ludności jakiegoś terytorium w celu wypowiedzenia się w sprawie przynależności państwowej). Nie spotkało się to z aprobatą Polaków. Wybuchały liczne strajki, podczas jednego z nich niemieckie oddziały zmasakrowały robotników kopalni "Mysłowice". Było to bezpośrednią przyczyną wybuchu pierwszego powstania Śląskiego- sierpień 1919. Zakończyło się klęską.

W lutym 1920 r na obszarze plebiscytowym władzę przejęła Komisja Międzysojusznicza powołana przez Ligę Narodów ( miała czuwać nad spokojem i porządkiem podczas plebiscytu

Niezadowolenie ludności i zachowanie Niemców doprowadziło do wybuchu II powstania w sierpniu 1920 r.

Plebiscyt odbył się 20 marca 1921, Polska plebiscyt przegrała. Powodem było:

a. Groźby niemieckich właścicieli fabryk wyrzucenia z pracy polskich robotników opowiadających się za Polską

b. Przywiezienie 200 tys. Niemców urodzonych na terenie plebiscytowym

Powodem wybuchu III powstania Śląskiego( 2/3 maja 1921) było ogólne niezadowolenie z postanowień Komisji Międzysojuszniczej, która w trakcie walki zmusiła obie strony do zawarcia rozejmu. Na jego mocy zatwierdzono nowy, korzystniejszy dla Polski podział Śląska. Do terenów Rzeczypospolitej włączono 29% terenu z 46% ludności.

4. Warmia, Mazury, Powiśle

Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu odbył się 11 lipca 1920. Polska przegrała go. Przyczynami były:

- Prowadzono w tym czasie wojnę z bolszewikami, Polska przegrywała i propaganda niemiecka wykorzystując tę sytuację odwodziła od głosowania na Polskę, gdyż jak przekonywała, nie warto głosować na państwo o niepewnej przyszłości

- Na czas plebiscytu ściągnięto do Polski 150 tys. Niemców urodzonych na terenach plebiscytowych

- Niemcy zapowiadali represje

Stronniczość Komisji

W rezultacie do Polski przyłączono tylko kilka przygranicznych gmin.

II. GRANICA POLSKO - CZECHOSŁOWACKA

1. Terenem spornym był Śląsk Cieszyński. W wyniku pomocy mocarstw Ś.C został podzielony wzdłuż rzeki Olzy. Czechosłowacja otrzymała tereny na zachód od Olzy - Zaolzie

2. Spisz i Orawa zostały podzielone w podobny sposób.

Podobne prace

Do góry