Ocena brak

Czasy gramatyczne przeszłe i teraźniejsze

Autor /Olivier Dodano /10.11.2011

Tenses (czasy gramatyczne)

Tenses for speaking about present time:

1. Present Simple

-czas ten określa czynności i zdarzenia rutynowe, odbywające się regularnie, stałe, a także stany:

She lives in London. (Mieszka w Londynie)

They often go to the theatre. (Często chodzą do teatru)

She looks great. (Świetnie wygląda)

I am happy to see you. (Cieszę się, że cię widzę)

2. Present Continous

- czynności i zdarzenia odbywające się w tej chwili lub w obecnym, krótkim okresie czasu:

They are wearing warm clothes. (Są ciepło ubrani.)

Mary is writing a book. (Mary pisze książkę.)

Tenses for speaking about past time:

1. Present Perfect

-czynności i zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości, ale nie jest ważne kiedy:

Have you ever been sailing? (Czy kiedykolwiek żeglowałeś?- nie jest istotne, kiedy)

-czynności i zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości i mają wpływ na sytuację obecną

He has just got a new job. (Właśnie dostał nową pracę-efekt: ma nową pracę i jego sytuacja jest inna niż przedtem)

-czynności i stany, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej:

They have lived here since 1980. (Mieszkają tu od 1980.- zaczęło się to w przeszłości i trwa aż do teraz)

He`s played football for ten years. (Gra w piłkę od dziesięciu lat.- zaczął dziesięć lat temu i gra nadal)

2. Present Perfect Continous

-używany jest często w podobnych sytuacjach jak Present Perfect, ale stosując go, należy zwrócić większą uwagę na czas trwania czynności. Dzieje się tak w przypadku czsowników opisujących czynności z definicji rozciągnięte w czasie: wait, live, stay, lie, work.

I`ve been waiting for him for two hours. (Czekam na niego od dwóch godzin.)

I`ve waited for him for two hours. (Czekam na niego od dwóch godzin.)

-używamy dla podkreślenia, że czynność najprawdopodobniej nie została zakończona:

I`ve been reading Newsweek. (Czytałem Newsweek`a)

-chcąc zwrócić uwagę na samą czynność, a nie na jej zamierzony skutekI`ve been eating lunch. (Jadłem lunch i nie mogłem niczego więcej zrobić)

używamy chcąc wyrazić czynność powtarzającą się:

I`ve been meeting her. (Spotykam się z nią- wiele razy)

3. Past Simple:

-gdy mówimy o pojedynczych skończonych czynnościach i zdarzeniach, które miały miejsce w zamkniętej przeszłości i w danym momencie

He won the competition yesterday. ( Wczoraj wygrał zawody)

-gdy mówimy o zdarzeniach powtarzających się i stanach z zamkniętej przeszłości:

I went to school in Japan. (Chodziłem do szkoły w Japonii.)

4.Past Continous

-gdy mówimy o czynnościach, które trwały w pewnym momencie lub przez pewien okres w przeszłości, albo gdy stanowi-ą tło dla innycj zdarzeń:

She was correcting tests all afternoon. (Całe popołudnie sprawdzała klasówki)

5. Past Perfect:

-gdy mówimy o czynnościach, które miały miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości

I discovered that I had left my car keys inside the car. (Odkryłem, że zostawiłem kluczyki wewnątrz samochodu- najpierw zostawiłem kluczyki, potem zorientowałem się.

6. Would

-gdy mówimy o czynności przyszłej z punktu widzenia w przeszłości:

I knew he would come. (Wiedziałem,że przyjdzie.)

We did not realise that we would be so late. (Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że się tak spóźnimy.)

Podobne prace

Do góry