Ocena brak

CZAS WYKLUWANIA SIĘ ZĘBÓW

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Wymiana zębów nie jest zbędnym powtórzeniem tego samego procesu; jest ona konieczna ponieważ zęby występują od razu w swej ostatecznej wielkości: zęby dorosłego byłyby więc zbyt duże dla szczeki noworodka. Mniejsze i mniej liczne zęby mleczne zachowują się tak długo, dopóki duże zęby trwałe nie znajdą miejsca w szczękach. Z chwilą gdy uzębienie mleczne całkowicie wystąpiło (po 2 roku życia) przednia część szczęki osiąga już swą ostateczną wielkość. Dalsza część szczęki przedłuża się następnie ku tyłowi robiąc miejsce dla zębów trzonowych.

Na ogół wymiana zębów (wraz z wykłuciem się zębów trzonowych) trwa od 7 do 13 roku życia; tylko ząb mądrości wykluwa się znacznie później, tniędzy 18 a 30—35 rokiem życia.

Noworodek nic ma ani jednego zęba, który by się wydostał ponad dziąsła, l ak jednak w szczęce, jak i w żuchwie noworodka, obok wszystkich 10 zębów mlecznych znajdujących się w różnym stopniu rozwoju, kryją się zawiązki trwałych siekaczy, kłów, pierwszych zębów trzonowych i pierwszych przed-trzonowych.

Korony zębów mlecznych noworodka są już w zupełności rozwinięte, zaś wytwarzanie się korzeni jest dopiero zapoczątkowane; po wykłuciu się zębów mlecznych następuje dalsze wapnienie korzeni.

Przerzynanie się zębów przez dziąsła odbywa się w stałej kolejności, aIc czas, w którym każda para zębów się wykluwa, podlega dużej zmienności osobniczej. Zęby żuchwy wyrzynają się wcześniej niż odpowiednie zęby szczęki, dotyczy to zarówno zębów mlecznych, jak i trwałych. U dziewcząt zęby wyrzynają się wcześniej niż u chłopców; w uzębieniu trwałym rożnica ta wynosi średnio około 4,5 miesiąca.

Występowanie zębów mlecznych rozpoczyna się wykluwaniem przyśrodkowego siekacza i kończy wykluwaniem drugiego trzonowego mlecznego; kolejność wyrzynania się zębów przerywa tylko kieł, który występuje dopiero po pierwszym zębie trzonowym mlecznym.

Pierwszym wykluwającym się zębem uzębienia trwałego jest trzonowy pierwszy, po czym dopiero wykłuwanic postępuje równomiernie od pierwszego siekacza do trzeciego zęba trzonowego; tylko kieł wyrzyna się i tutaj później, mniej więcej równocześnie z drugim przed trzonowym.

Podobne prace

Do góry