Ocena brak

Czas trwania ciąży

Autor /rambo Dodano /30.01.2014

Normalna ciąża trwa przeciętnie 280 dni. Mniejsze odchylenia, do 10 dni w obydwie strony, są jeszcze uznawane jako prawidłowe, szczególnie przy wydłużonym lub skroconym cyklu miesiączkowym. Rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia z ciążą o czasie, przedwczesną lub przedłużoną (przenoszenie), opiera się na stanie dojrzałości płodu.

Przy obliczaniu przewidywanego terminu porodu ważna jest data 1 dnia ostatniej prawidłowej miesiączki. Zwykle dodaje się do tego dnia 7 dni i odejmuje 3 miesiące; wynik tego rachunku wskazuje nam w przybliżeniu termin porodu.

Przykład: ostatnia miesiączka 1 czerwca 1963

1 + 7 = 8 ; 6 — 3 = 3; obliczony termin porodu 8 marca 1964 r.

Tak obliczony termin porodu, który rzadko jest zgodny z rzeczywistym, ma służyć jako termin przybliżony. Jeśli znana jest data stosunku za-pładniającego, wtedy może ona być użyta do obliczenia terminu porodu. Poczęcie w cyklu 28-dniowym ma miejsce przeważnie między 10— 14 dniem (reguła Knaussa). Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że stosunek zapładniający może się odbyć na kilka dni przed miesiączką.

Prawodawca ustalił „prawny czas zapłodnienia41, tzn. określił najkrótszy i najdłuższy okres czasu między zapłodnieniem a porodem, który może być uznany prawnie. Obejmuje on czas od 181 do 301 dni po zapłodnieniu (nie po 1 dniu ostatniej miesiączki).

Rozpoczęcie porodu znamionuje występowanie skurczów porodowych, pęknięcie pęcherza płodowego lub — rzadko — krwiste odchody. Przejście od skurczów warunkujących obniżenie się dna macicy (3—4 tydzień przed porodem) do wystąpienia rzeczywistych skurczów porodowych może być płynne. Częstość skurczów w jednostce czasu i odstępy między skurczami w granicach powyżej 10 minut wymagają porady położnej lub lekarza. Pęknięcie pęcherza płodowego może nastąpić, kiedy akcja porodowa jeszcze się nie rozpoczęła lub może wystąpić w toku akcji porodowej. Odchody, uważane niekiedy za wody płodowe w ostatnich tygodniach ciąży, nie muszą być wodami płodowymi. Ciągłe odpływanie wód dowodzi tzw. wysokiego pęknięcia pęcherza płodowego, tzn. błony płodowe pękły powyżej dolnego bieguna jaja. Nie można przypisać istotnego wpływu na poród pęknięciu pęcherza płodowego przy zamkniętym kanale szyjki. Ciężarną należy jednak zbadać i poddać ścisłej kontroli. Zaniedbanie badania kontrolnego może mieć poważne następstwa, ponieważ po pęknięciu pęcherza płodowego droga do zakażenia w jamie macicy stoi otworem.

 

Podobne prace

Do góry