Ocena brak

Czas pracy w ruchu ciągłym

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Ruch ciągły polega na tym, że zakład pracy funkcjonuje stale, również w dni wolne od pracy. Taki system organizacji pracy wprowadza się przede wszystkim ze względu na technologię produkcji lub konieczność zaspokajania potrzeb ludzkich. Występują dwa zasadnicze systemy pracy w ruchu ciągłym:

  1.  
    1. praca trzyzmianowa,

    2. Praca czterobrygadowa.

W systemie pracy trzyzmianowej, zwiększeniu może ulec tygodniowa norma czasu pracy (do 48 godzin przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 4 tygodnie), podczas gdy norma dobowa pozostaje bez zmian (nie więcej niż 8 godzin). Praca wykonywana w granicach tych ram czasowych nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. W tym systemie, gdzie praca jest wykonywana również w niedziele, co najmniej raz na trzy tygodnie pracownik powinien korzystać z niedzieli wolnej od pracy.

W systemie pracy czterobrygadowej czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 4 miesiące. Nie obowiązuje wówczas zasada, że jedna na trzy niedziele powinna być wolna od pracy.

Podobne prace

Do góry