Ocena brak

Czas odpoczynku pracownika

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Wykorzystanie czasu pracy w ramach obowiązujących norm, systemów i rozkładów czasu pracy wiąże się z koniecznością zapewnienia pracownikowi prawa do odpoczynku dobowego lub tygodniowego.

Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo, do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku i również w każdym tygodniu pracy prawo, do co najmniej 35 godzin takiego odpoczynku, obejmującego, co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. Jeżeli praca w zakładzie pracy jest dozwolona w niedzielę, to odpoczynek tygodniowy może przypadać w innym dniu niż niedziela.

Podobne prace

Do góry