Ocena brak

Czas i miejsce postępowania sądowego

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Czas

Postępowanie in iure mogło odbywać się tylko w dniach dozwolonych (dies fasti) , pozostałe dni (dies hefasti) poświęcone były bogom i wyłączone były z kalendarza procesowego. Wyłączonymi były także dni zgromadzeń ludowych. Dni zabronione zajmowały 1/3 roku. W cesarstwie chrześcijańskim kalendarz sądowy dostosowany został do potrzeb nowej religii.

Miejsce

Rzymski proces cywilny odbywał się w warunkach jawności, stąd pretorowie i sędziowie sprawowali swe funkcje na otwartych placach publicznych. Na prowincjach – podobnie – pretor zasiadał na podwyższeniu , na zaszczytnym krześle kurulnym, a strony rozprawiały przed nim w pozycji stojącej.

W okresie cesarstwa , zasada jawności postępowania nadal obowiązywała , ale praktyka była odmienna. Sami cesarze sprawowali sady w swoich pałacach , a podległe im sądy też funkcjonowały w pomieszczeniach zamkniętych z ograniczonym dostępem dla publiczności.

Podobne prace

Do góry