Ocena brak

CZAS. DODATEK MIESIĘCZNY

Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012

CZAS. DODATEK MIESIĘCZNY, miesięcznik dodawany
do krak. dziennika „Czas" 1856-60 (t. 1-20), red. przez L. Siemieńskiego,
który prowadził przegląd wydawn., drukując też
in. swoje prace, jak portrety lit. i fragm. przekł. Odysei. Lwia
część pisma, w którym ponadto M. Mann ogłaszał syntetyczne
art. polit., a historycy publikowali źródła, poświęcona była
literaturze: zamieszczano utwory autorów współcz., od bajek
F. Morawskiego po prwdr. C. Norwida (1856-57) Czarnych
kwiatów, Białych kwiatów i Wita-Stosa pamięci estetycznych
zarysów siedmiu (m. in. F. Faleńskiego, T. Lenartowicza, W.
Pola, J. Szujskiego), przekł. m. in. Dantego, Byrona, autorów
franc. i hiszp.; J. Klaczko podał opis (ilustr. wyjątkami) rkpsów
pozostałych po Mickiewiczu, A.E. Koźmian relację o śmierci Z.
Krasińskiego. Duże zainteresowanie wzbudziły wspomnienia
J. Załuskiego o słynnym pułku szwoleżerów spod Somosierry.
Pierwszy miesięcznik lit. w Galicji, nie utrzymał się długo
prawdop. z braku podstaw finansowych.

Jubileusz,,Czasu" (zbiór.), Kr. 1899; Księga pamiątkowa na dziewiędziesięciolecie
dziennika ,,Czas"(zbiór.), W. 1938; zob. też Siemieński Lucjan

Podobne prace

Do góry