Ocena brak

Czarnorzeki

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

W Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, w pobliżu wsi Czarnorzeki, znajduje się rezerwat geologiczny „Prządki"
0 pow. 14 ha, utworzony w 1957. Obej­muje skały o wysokości ponad 20 m, fantazyjnie ukształtowane przez erozję wietrzną. Największe to „Prządka Matka"
1 „Prządka Baba". Legenda podaje, że są to panny dworskie zaklęte w kamień za karę, że przędły w dzień świąteczny.
W pobliżu, na skalistym wzgórzu (452 m n.p.m.) potężne ruiny zamku Kamieniec 
zwanego Odrzykońskim. Gród istniał tu już w XIII w. Murowany zamek wymieniany w 1348. W XVII w. należał do zwaśnionych rodów Firlejów i Skotnickich. Ich spór o mur graniczny posłużył Aleksandrowi Fredrze jako wątek „Zemsty". Gotycki Zamek Górny zbudowano w XIV w. Od zach. przylegało do niego Podzamcze Zachodnie, od wsch. renesansowy Zamek Średni i Przedzamcze Wschodnie. Zachowały się fragmenty kamiennych murów, baszt i budynków, wzniesionych z wykorzystaniem natural­nych skał. Prace zabezpieczające prowa­dzono na zamku w 1904 i w 2 poł. XX w. Pośrodku pomnik Tadeusza Kościuszki, od­słonięty w 1894, odnowiony w 1994.
Ze wzgórza piękna panorama Kotliny Kroś­nieńskiej, Krosna i Beskidu Niskiego.

Do góry