Ocena brak

CZARNE SIOSTRY

Autor /Titus Dodano /02.08.2012

Nazwa (od koloru szaty zak.) szpitalnych zgrom, proweniencji augustiańskiej, powstałych w XTV-XV w. ; należały do nich różnorodne wspólnoty cellitek ( -» aleksjan-ki), rozwijające się w Niemczech, Austrii i Niderlandach; po przekształceniach (unie, redukcje, kasaty) dokonanych w XX w. (1927-28, 1951) i agregacji 1928 do zakonu -» augustianów-ere-mitów powstały na terytorium Belgii następujące zgrom, na prawie diecezjalnym.

1. Czarne siostry z Aalst, Zwarte Zusters van heiige Augustinus, wywodzące się z zał. 1477 cz.s. z Gandawy, których konstytucje zatwierdzono 1943; 1968 liczyły 110 sióstr w 5 domach; dom gen. w Aalst (środk. Belgia).

2. Czarne siostry z Antwerpii, Zwartzusters van Antwerpen, Augustinessen, powstałe 1345 w Antwerpii i po przekształceniach zatwierdzone ostatecznie 1931; liczyły 36 sióstr (1970), pracujących w Antwerpii, gdzie jest dom generalny.

3. Czarne siostry z Asse, Zwartzusters Augustinessen, zał. 1822 przez Petera Johanna Luckxa OPraem i Norberte de Greef; 1968 liczyły 18 sióstr w 3 domach; dom gen. w Asse (środk. Belgia).

4. Czarne siostry z Brugii, Zwarte Zusters, zał. 1361 w Bru-gii, zatwierdzone 1481 ; odnowione po kryzysie wewn. w XIX w. i przyłączeniu do nich odłamu augustianek z Ostendy; 1970 liczyły ok. 90 sióstr w 6 domach; dom gen. w Brugii (pn.-zach. Belgia).

5. Czarne siostry z Brukseli, Soeurs Noires Augustines de Bruxelles, wywodzące się ze wspólnoty zał. 1355, której konstytucje odnowiono i zatwierdzono 1954; 1970 liczyły 22 siostry w 2 domach; dom gen. w Brukseli.

6. Czarne siostry z Dendermonde, Zwarte Zusters van Den-dermonde, kontynuacja wspólnoty zał. 1493 w Dendermonde, zatwierdzona 1943; 1963 liczyły 107 sióstr w 11 domach (2 w Zairze); dom gen. w Dendermonde (pn. Belgia).

7. Czarne siostry z Gandawy, Zwarte Zusters Augustinessen, wywodzące się ze wspólnoty zak. w Gandawie w XIV w.; 1951 agregowane do augustianów-eremitów; 1970 liczyły 36 sióstr w 3 domach; dom gen. w Gandawie.

8. Czarne siostry z Halle, Augustines Soeurs Noires, zał. 1853 w Halle (środk. Belgia) przez Marię Josephe Deschutter; 1965 złączone ze służkami Maryi z Erps-Kwerps; 1970 liczyły 135 sióstr w 11 domach; dom gen. w Halle.

9. Czarne siostry z Lier, Soeurs Noires Augustines de Lierre, wywodzące się z cellitek, zał. 1369, odnowione 1866, agregowane 1927 do augustianów-eremitów; 1968 dołączono do nich -> szare siostry z Antwerpii; dom gen. w Lier (pn. Belgia).

10. Czarne siostry z Lowanium, Soeurs Noires de Louvain, wywodzące się ze wspólnoty beginek z Liège (>• beginki i begardzi), 1438 przeniesione do Lowanium; 1964 złączone z -»• norbertankami z Duffel.

11. Czarne siostry z Mechelen, Augustinessen Zwartzusters, zał. w XIV w.; 1967 po złączeniu z 2 in. zgromadzeniami dały początek zgrom, sióstr diec. z Overijse.

12. Czarne siostry z Oudenaarde, Zwarte Zusters van Oude-naarde, wyłonione z zał. w XIV w. wspólnoty augustianek, złączone 1965 z cz.s. z Dendermonde.

13. Czarne siostry z Sint Truiden, Zusters Augustinessen van Sint Truiden, wywodzące się ze zreorganizowanej przez Sofię de Witte wspólnoty cz.s. z Asse; 1966 liczyły 75 sióstr w 3 domach (1 w Wenezueli); dom gen. w Sint Truiden (pn.-wsch. Belgia).

14. Czarne siostry z Ypres, Zwartzusters van leper, zał. w XIV w., odnowione 1928; 1970 liczyły 26 sióstr w 2 domach; dom gen. w Ypres (zach. Belgia).

 

Annuaire catholique de Belgique, Bru 1966-68; J. Devadder. B. Rano, G. Rocca, DIP I 253-262.

Podobne prace

Do góry