Ocena brak

Czapla złotawa

Autor /Benon Dodano /26.01.2012

Wygląd: Długość ciała 51 cm; nieco mniejsza od czapli nadobnej, ale większa od czapli mod-ronosej. W szacie godowej ochrowożółte pióra ozdobne na czubku głowy, potylicy, grzbiecie i na piersi; u samic nie tak okazałe. Poza okresem godowym brak ozdobnych piór; z wyjątkiem ochro-wożółtej plamy na głowie ptaki są zupełnie białe. Wschodni podgatunek można rozpoznać po pomarańczowoczerwonych piórach na głowie i złotym welonie z piór na grzbiecie. Dziób krótki, żółty. Poza kolonią milczące. Ufne.

Środowisko: Rozległe łąki, pola ryżowe, brzegi wód stojących, często w pobliżu osad. Czapla złotawa pizystosowała się do terenów uprawowych i w całym świecie tiwa jej ekspansja. Pized ok. 40 laty przeleciała Atlantyk i nie napotkała w Ameryce żadnej konkurencji, w wyniku czego szybko się rozprzestrzenia. W1948 r. dotarła do Australii i zadomowiła się także w Nowej Zelandii. Nie występuje tylko w dużych puszczach na obszarach tropikalnych, ale osiedla się na terenach po wyrębie lasu. W delcie Rodanu jej stan liczebny szybko wzrasta. Ornitolodzy czekają na pierwsze próby lęgów na północ od Alp. tu musiałyby czaple złotawe wykształcić nowe szlaki wędrówek, ponieważ środkowoeuropejskich zim zapewne nie byłyby w stanie pizeżyć. A że mogą być ptakami wędrownymi, dowodzą wschodnioeuropejskie populacje, które na terenie lęgowym pizebywają tylko od marca do sierpnia.

Lęgi: Na obszarach wokół Moiza Śródziemnego gnieździ się mniej więcej w tym samym czasie, co czapla nadobna; w mieszanych koloniach nad wodą gniazduje razem z czaplami nadobnymi, ślepowronami, czaplami siwymi, z kormoranami i kormoranami małymi. Jeśli kolonie znajdują się na dizewach, zajmuje niższe i środkowe piętra. Istnieją też kolonie w tizcinach i jednorodne kolonie w mieście, jak np. pizy kairskim ogrodzie zoologicznym, gdzie nikomu nie przeszkadza, że odchody ptaków spadają wprost na chodnik. Kolonie tych czapli mogą być położone z dala od wody. Afrykańskie czaple odbywają lęgi w czasie pory deszczowej, a niektóre populacje migrują z nadejściem pory suchej. W dużych koloniach na niektórych dizewach można się doliczyć ponad 50 gniazd. Ziemia pod takim drzewem jest spalona odchodami. Zwykle dizewa, a nawet całe zagajniki obumierają po kilku latach.

Gniazdo zbudowane jest z luźnych, promieniście przetykanych gałązek, tak że od dołu widać jaja. Gniazda - rozbudowywane latami - stają się z czasem solidną budowlą. Samiec pizynosi gałązki, samica buduje z nich gniazdo i broni go pized sąsiadami-złodziejami. W zniesieniu zwykle 4-5 jaj, w tropikalnych okolicach tylko 2-3; baiwy jasnoniebieskiej, długości ok, 47 mm. Początek lęgu w Kaiize - w marcu, w Europie w maju, u „spóźnialskich" w czeiwcu. Wysiadują oboje rodzice pizez 21-24 dni. Młode wychodzą z gniazda na długo przed osiągnięciem samodzielności i siadają na sąsiednich gałęziach, gdzie czekają na rodziców pizynoszących pokarm żeb-iząc o niego wytrwale. Pizez pieiwsze dni po wylocie wracają na dizewa lęgowe na nocleg, wkrótce jednak rozpoczynają grupowe życie koczownicze i wędrują powoli na południe. Chętnie nocują na wybranych drzewach, które wtedy uginają się pod ich ciężarem.

Pożywienie: Owady, pizede wszystkim szarań-czaki, także ważki i ich laiwy, wodne chiząsz-cze, ślimaki, małe żaby. Czaple złotawe dawniej towarzyszyły tylko stadom dzikich zwieiząt na sawannach. Dzisiaj podobnie postępują z trzodami bydła domowego i chętnie siadają na gizbietach dużych zwieiząt; całą gromadą krzątają się pospiesznie między nogami bydła, chwytając wypłoszone pizez nie owady.

Inne informacje: Już w kolonii lęgowej czaple tracą swoje welony z piór ozdobnych jako zapowiedź jesiennego pierzenia się.

Podobne prace

Do góry