Ocena brak

CZANGTING, Changting, Tingchow

Autor /Titus Dodano /02.08.2012

Diecezja we wsch. Chinach (prow. Fucien), sufr. Fuczou, eryg. 8 V 1947 z prefektury apost. utworzonej 27 XII 1923 z części wikariatu Fucien (Fuczou) i powierzonej dominikanom, przybyłym tu 1900; ewangelizację, wszczętą 1663 przez jezuitów, wznowiono 1880 przez Tow. Misji Zagr.;

diec. zajmuje ok. 20 000 km2 i liczyła 1950 ok. 1,2 min mieszk., w tym 4318 katolików, 1 księdza diec. i 18 zak., 6 zakonników i 28 sióstr, 6 szkół z 1316 uczniami.

 

AAS 16 (1924) 82-83, 39 (1947) 387-389; A. Pucci, ECat II 113-114; A Freitag, LThK X 201-202; AnPont 1976.

Podobne prace

Do góry