Ocena brak

CZANGSZA, Changsha

Autor /Titus Dodano /02.08.2012

Metropolia w środk. Chinach (prow. Hunan) z sufr. Czangte, Hengjang i Juanling. Obszar Cz., ewangelizowany już ok. 1650, należał początkowo do diec. Makau, a od 1690 do diec. Nankin;

1696 został wikariatem apost. Hukwang, obejmując prow. Hunan i Hupej; wskutek prześladowań chrześcijan (zwł. 1752-53 i 1816) organizacja kośc. podupadła; chrześcijaństwo jednak przetrwało dzięki ofiarnej pracy jezuitów i franciszkanów (1816 śmierć męczeńską w Cz. poniósł bł. Jan z Triora);

restaurowany 1838 wikariat apost. Hukwang podzielono 1856 na 2 wikariaty (Hunan i Hupej), a 1879 wikariat apost. Hunan uległ podziałowi na 2 wikariaty: Hunan Pn. i Hunan Pd., który 3 XII 1924 nazwano Cz.; z jego obszaru zostały nast. wydzielone prefektury apost. — 1925 Ling-ling (Jungczou), 1937 Siangtan, a 1930 wikariat apost. Hengczou (obecnie diec. Hengjang).

Wikariat apost. podniesiono 11 IV 1946 do rangi archidiec, która zajmuje 22 820 km2 i liczyła 1950 — 5 min mieszk., w tym 9038 katolików, 11 parafii, 6 księży diec. i 27 zak. oraz 36 sióstr.

 

AAS 17(1925) 23-25,444-445, 23 (1931) 47-48 , 30(1938) 9-10, 38(1946) 301-313; P.M. d'Elia, Les missions catholiques en Chine, Szanghaj 1934; G.B. Tragella, Italia missionaria, R 1939, 232-237; tenże, ECat III 1381-1382; J. Krahl, NCE III 449; Guida delle missioni cattoliche, R 1974; AnPont 1976.

Podobne prace

Do góry