Ocena brak

CZANDRAKIRTI, Candrakirti

Autor /Titus Dodano /02.08.2012

Żył w VI w. po Chr. (wg S. Radhakrishnana w 1. poł. VII w.), filozof ind. ze szkoły madhjamika buddyzmu mahajanistycznego.

Wg Taranathy wstąpił do wspólnoty mnichów buddyjskich, gdzie studiował kanon palijski, a nast. pod kierunkiem Kama-labuddhi dzieła Nagardżuny; po studiach żył jako -» pandit w Nalandzie.

Napisał wiele dzieł filoz., z których najważniejsze Madhjamakawatara zachowało się tylko w przekł. tybetańskim; w komentarzu Prasannapada-Madhjamikawrtti do Madhjamika-karikl Nagardżuny poddał krytyce poglądy szkoły swatantra--madhjamika Bhawawiweki, twierdząc, że logika może służyć do poznania tylko świata zjawiskowego, zawodzi zaś w poznaniu ostatecznej rzeczywistości;

przeciwstawiał się także poglądom szkoły swatantra-widżnianadawa Dignagi, głosząc, że zarówno przedmiot, jak i podmiot poznania są względne i ostatecznie nierealne; najwyższa rzeczywistość jest niewyrażalna, ponieważ żadna kategoria umysłu nie może jej adekwatnie opisać; Absolut bowiem istnieje poza wielością i świadomością.

 

Radhakrishnan (passim); C. Sharma, A Critical Survey of Indian Philosophy, Lo 1960 (passim).

Do góry