Ocena brak

Cytoplazma

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Cytoplazma jest substancją amorficzną, przezroczystą i homogeniczną. W jej głównej masie, zwanej cytoplazmą podstawową, zawarte są załamujące światło struktury o różnej wielkości, wśród których naj większą uwagę zwracają mitochondria (s. 74). Złożone układy błon, wykształcone rozmaicie zależnie od typu komórki i stopnia jej zróżnicowania, przenikają przez całą cytoplazmę podstawową, tworząc w niej liczne pooddzielane od siebie obszary. Układy te określa się mia-nem „systemu wakuolarnego". Nazwa ta wyjaśnia, że błony dzielą cy-oplazmę na dwie części, z których jedna zawarta jest wewnątrz syste-mu wakuolarnego, a druga, czyli właściwa macier z cytoplazma -yczna , zwana cytosolem , pozostaje na zewnątrz. Częścią systemu wakuolarnego jest strefa Golgiego oraz błona jądrowa, ale zasadniczą masę tego systemu stanowi siateczka śródplazmatyczna, której budo-wa jest najbardziej złożona. Cytoplazma wykazuje wysoki stopień zróżnicowania, widoczny już w żywej komórce, częściej jednak wów-zas, gdy badamy ją złożonymi metodami . Można wtedy zobaczyć wyodrębnione z cytoplazmy podstawowej różnego rodzaju twory, które są akby wewnętrznymi narządami (organellami) komórki . Należą do nich blaszkowate lub tubularne mitochondria, wspomniana już wyżej trefa Golgiego, mikrosomy, rybosomy, peroksysomy, lizosomy, różne-o rodzaju wakuole oraz wodniczki pinocytarne, a także ciałka środ-kowe (centrosomy). Poza wyżej wymienionymi strukturami wysoko zorganizowanymi w wielu typach komórek mogą występować różne elementy włókniste, np. tonofibryle, włókienka tonofilamentu związa-ne z desmosomami , włókienka retykulinowe występujące w tkance łącznej siateczkowej . miofibryle komórek mięśniowych gładkich i poprzecznie prążkowanych, neurotubule oraz neurofilament komórek wypustek tkanki nerwowej.

 

Podobne prace

Do góry