Ocena brak

Cytologia złuszczeniowa

Autor /kajaK Dodano /13.12.2012

Jest to metoda histopatologiczna opierająca się na fizjologicznych właściwościach złuszczania komórek nabłonkowych. Materiał do badania pobiera się tępymi lub tępo-ostrymi narzędziami z powierzchni ciała, otworów naturalnych, jam ciała. Bada się zeskrobiny, wydzieliny, popłu­czyny lub materiał uzyskany w wyniku bezpośredniego przytknięcia (odciśnięcia) szkiełka podstawowego do powierzchni np. owrzodziałych guzów (otrzymuje siętzw. preparaty przyty-kowe)

Badanie cytologiczne, zależnie od miejsca pobrania może spełniać dwa zasadnicze cele: służyć ocenie cytoonkologicznej i cytohormonalnej tj. wykazać nowotwory, bądź też zaburzenia hormonalne na podstawie wyglądu badanych komórek. Cytodiagnostyka stosowana jest naj­częściej w diagnostyce zmian chorobowych szyjki macicy, układu oddechowego, płynu z jam ciała (jamy otrzewnowej, jamy opłucnowej). Metoda ta jest szczególnie pomocna w wykrywa­niu wczesnego raka szyjki macicy i umożliwia rozpoznanie przedklinicznych etapów powsta­wania nowotworu (karcinogenezy). W raku trzonu macicy badanie to ma mniejszą wartość. W rozpoznawaniu raka przewodu pokarmowego, sutka, nerek i gruczołu krokowego badanie cytologiczne wydzielin, zeskrobin lub popłuczyn ma wartość ograniczoną lub wątpliwą. 

Podobne prace

Do góry