Ocena brak

CYRYL ze SCYTOPOLIS

Autor /Titus Dodano /02.08.2012

ur. ok. 524 w Scytopolis w Palestynie, zm. po 560, Hagiograf.

Pochodził z rodziny chrzęść. ; 543 wstąpił do ławry św. Euty-miusza pod Jerozolimą, a 555-556 przeniósł się do klasztoru Mar Saba zw. Wielką Ławrą; gromadził tu materiały źródłowe do życiorysów mnichów palest, i najwybitniejszych eremitów żyjących 450-550 (np. Chryzypa z Kapadocji).

Dzieła C. zawierają obok danych biograficznych opisy -» antiocheńskiej liturgii oraz wiele historycznie udokumentowanych informacji dotyczących sporów teol. epoki ces. Justyniana Wielkiego ( nestoria-nizm, orygenizm); głosił w nich, że forma życia cenobitów stanowi przygotowanie do eremityzmu (-> eremici);

do najważniejszych należy biografia Saby (zm. 532), opisująca m.in. wewn. życie klasztorów palest, i ich udział w sporach dogm., oraz Eutymiusza z Jerozolimy (zm. 473), Jana (zm. 559), bpa Colonii in Armenia (późniejszego hezychasty w Mar Saba), Cyriaka Anachorety (zm. 557), Teogoniosa (zm. 522), późniejszego bpa Bethelei (po 40-letnim pobycie w klasztorze), Teodozjusza (zm. 529), zał. klasztoru, i Abrahama (zm. 557) bpa Cratii. Dzieła C. wydał E. Schwartz (Kyrillos von Skythopolis, B 1939) oraz AJ. Festugière (Les moines d'Orient III 3, P 1963).

 

I. Hołowiński, Pielgrzymka do Ziemi Świętej I-V, Wl 1842-45, Ptb 18532, 467-495; Bardenhewer V 124-131; E. Stein, C. de Scythopolis, ABol 62(1944) 169-186; H. Dörries, RGG I 1895-1896; Beck 408-410; Altaner-Stuiber 241.

Podobne prace

Do góry