Ocena brak

CYRYL BIEŁOZIERSKI

Autor /Titus Dodano /02.08.2012

Św. Kościoła prawosł., ur. ok. 1337 w Moskwie, zm. 9 VI 1427 w Kiriłłowie n. Jeziorem Siwierskim, igumen.

Życie monastyczne rozpoczął w Moskwie (Simonów Monastyr'), przybrawszy imię C. (na chrzcie otrzymał imię Kosma), i jakiś czas praktykował jurodstwo; po przyjęciu święceń kapł. został 1390 igumenem; 1392 zrezygnowawszy z tej funkcji, żył w odosobnieniu, nast. osiadł w lasach nad Jeziorem Siwierskim, gdzie pozyskał wielu uczniów, zbudował później klasztor (Kiriłło-Biełozierskij Monastyr'), który stał się zaczątkiem miasteczka (Kiriłłow); kanonizowany 1448.

W życiu wspólnym domagał się ścisłego ubóstwa (nie pozwalał mnichom zbierać jałmużny, nie przyjmował darowizn); odznaczał się głęboką czcią wobec MB, tzw. darem łez (G.P. Fie-dotow) i umiłowaniem kontemplacji i samotności (I. Kołogri-wow).

W listach do 3 książąt (Wasyla, Andrzeja i Jerzego), synów wielkiego księcia Dymitra Dońskiego, przestrzegał ich przed samowolą i samowładztwem, zachęcał do sprawiedliwego sprawowania władzy i wzajemnej zgody; głosił niezależność Kościoła (duchownych i mnichów) od władzy świeckiej.

 

S. Szewyriew, Pojezdka w Kirillo-Bietozierskij Monastyr' w 1847 goda, Mwa 1850; A. Kadłubowskij, Oczerki po istorii driewnie-russkoj Utieratury żytij swiatych, Wwa 1902 (passim); Ch. Łopariew, PBE X 378-387; I. Smolitsch, Russisches Mönchtum. Entstehung, Entwicklung und Wesen (988-1917), Wü 1953, 95-98; G.P. Fiedotow, Swlatyje driewnlej Rusl, NY 1959, 143-148; I. Kologriwow, Oczerkipo istorii russkoj swiatosti. Bru 1961,120-127; L. Bouyer, La spiritualité orthodoxe et la spiritualité protestante et anglicane, P 1965, 30-31 ; N. von Arseniew, Die Spiritualität der Ostkirche, HOK 536-537.

Podobne prace

Do góry