Ocena brak

Cyna

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Cyna jest metalem stosunkowo drogim. Jedną z przyczyn tego jest fakt, że jej główna ruda, kaseryt (tlenek cyny), występuje w bardzo małych kon­centracjach. Z jednej tony wydobywanego w ko­palni materiału otrzymuje się tylko około 200 g metalicznej cyny. Gdy już oddzieli się rudę od ska­ły, redukuje się tlenek cyny do cyny metalicznej, podgrzewając go w obecności węgla (antracytu). Pierwotnie cynę stapiano z miedzią, uzyskując brąz. Dziś cynę stosuje się głównie do pokrywania arku­szy blachy stalowej, chroniących ją przed korozją. Z takiej blachy, zwanej białą lub cynowaną, wytwa­rza się na przykład puszki. Niskotopliwe stopy cyny z ołowiem służą do lutowania.

Podobne prace

Do góry