Ocena brak

Cykl transakcji

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Wszystkie działania i czynności zmierzające do zawarcie kontraktu oraz związane z jego zawarciem i wykonywaniem składają się na cykl transakcji. Zamyka on w sobie nie tylko pewien zespół czynności, ale również mieści się w pewnym czasie uzależnionym od przedmiotu transakcji i jej warunków, odległości dzielących kontrahentów oraz jiejsca pochodzenia towaru, od miejsca jego dostawy itp. Cały cykl transakcji dzieli się na fazy przy czym podział ten ma nie tylko znaczenie teoretyczne i metodologiczne, ale rónież praktyczne. Ułatwia bowiem organizację pracy, kontrolę przebiegu transakcji, umiejscowienie i wyodrębnienie kosztów itp.

Cykl dzieli się na:

 1. przygotowanie transakcji, obejmuje czynności związane z doprowadzeniem do zawarcia kontraktu w sposób jak najbardziej prawidłowy i ekonomicznie uzasadniony;

 2. zawarcie transakcji, na które składają się czynności konieczne do zawarcia kontraktu (np. negocjowanie jego warunków) oraz czynności związane bezpośrednio z faktem jego zawarcia 9np. uzyskanie licencji lub pozwoleń wywozu i przywozu);

 3. wykonanie i likwidacja transakcji, tj. ogół czynności, które są konieczne do zrealizowania i zlikwidowania wzajemnych zobowiązań, wynikających z umowy kupna-sprzedaży i z innych umów z nią związanych.

 

 

Fazy cyklu transakcji:

 

 1. Przygotowanie transakcji

  • Zbieranie informacji o potencjalnych nabywcach lub odbiorcach towarów;

  • Badania marketingowe, strukturalne, koniunkturalne;

 2. Zawarcie kontraktu.

Zawarcie umowy z zagranicznym lub polskim dostawcą;

 1. Realizacja transakcji:

 • Zlecenie dokonania spedycji;

 • Ubezpieczenie;

 • Przygotowanie towaru do wysyłki;

 • Przygotowanie faktury i dokumentów ubezpieczeniowych;

 • Wymiana towarów;

 • Przyjęcie lub zapłata za towar.

Podobne prace

Do góry