Ocena brak

Cykl produkcyjny

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Cykl produkcyjny wyrobu w pb oznacza ciąg operacji czyli pracę od momentu pobrania materiału z magazynu do momentu oddania do magazynu wyrobu gotowego. Jest to więc okres czasu, w którym surowiec przechodzi wszelkie operacje procesu produkcyjnego do momentu, w którym staje się wyrobem gotowym. Czas trwania procesu produkcyjnego wyrażamy w minutach czy też w godzinach nawet w latach. Cykl produkcyjny wyrobu stanowi podstawę do ustalania czasu produkcji, normowania czasów, określania zapotrzebowania na środki obrotowe. Istotne jest aby cykl produkcyjny był jak najkrótszy. Im krótszy czas wytwarzania wyrobu przy tej samej ilości zastosowanych maszyn tym większa jest ilość wyprodukowanych wyrobów i tym krótszy czas przechowywania materiałów w magazynie.

Struktura cyklu produkcyjnego:

Na cykl produkcyjny składa się:

  • okres roboczy – czas wykonania operacji technicznych, transportowych, kontrolnych składowania

  • okres przerw – przerwy wynikające z organizacji procesów produkcyjnych:

  1. czas oczekiwania na zwolnienie stanowiska roboczego

  2. planowane przerwy wewnątrz zmiany – jedzenie, odpoczynek

  • wolne zmiany

  • zmiany wolne od pracy

  • inne zmiany

Długość cyklu produkcyjnego zależy od zorganizowania przepływu produktów, które przepływają partiami.

Podobne prace

Do góry