Ocena brak

Cykl koniunkturalny

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Są to krótkookresowe odchylenia produkcji od jej trendu (tendencji). Dochód narodowy, produkcja, konsumpcja, zatrudnienie i inwestycje nie rosną równomiernie, lecz ich tempo wzrostu charakteryzuję się okresowymi wahaniami. Tez zmiany aktywności gospodarczej nazywamy cyklami koniunkturalnymi:

Faza I – kryzys – nadprodukcja, czyli przewaga podaży nad efektywnym popytem.

Faza II – depresja (zastój) – względna stabilizacja na obniżonym poziomie. Osiąga najniższy poziom po dojściu do dolnego punktu zwrotnego.

Faza III – ożywienie – wzrost poszczególnych wskaźników aktywności gospodarczej. Gdy wskaźniki osiągną wysoki poziom rozpoczyna się faza rozkwitu, podczas której wskaźniki nadal rosną, lecz w wolniejszym tempie.

Faza IV – faza boom’u gospodarczego (koniunktury gospodarczej) – wysokie, ustabilizowane tempo wzrostu.

Fazy te można uogólnić do dwóch faz: recesji (fazy kryzysu i depresji) i ekspansji (fazy ożywienia i rozkwitu)

Podobne prace

Do góry