Ocena brak

Cykl kapitału obrotowego

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Okres jaki upływa od momentu wydatkowania środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do momentu uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów i usług wytworzonych dzięki zastosowaniu tych czynników. Długość cyklu kapitału obrotowego zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

  • Długością cyklu konwersji zapasów, czyli okresu jaki upływa do momentu zakupienia zapasów materiałów i surowców do produkcji do momentu przekształcenia ich w produkty gotowe.

  • Długością cyklu konwersji należności, czyli okresu jaki upływa od powstania należności do chwili ich uregulowania.

  • Długością okresu odroczenia płatności zobowiązania przedsiębiorstwa, czyli okresu, jaki upływa od momentu otrzymania dostawy materiałów i surowców do produkcji do momentu uregulowania zobowiązań z tytułu tych dostaw.

Podobne prace

Do góry