Ocena brak

Cykl jajnikowy

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

U kobiety płciowo dojrzałej proces dojrzewania pęcherzyka wchodzi w skład przemian strukturalnych i czynnościowych odbywających się w jajniku i powtarzających się co 28 dni. Przemiany te tworzą cykl jajnikowy; kieruje nim przysadka mózgowa przez wydzielane przez nią hormony gonadotropowe. Równolegle z cyklem jajnikowym i w ścisłej od niego zależności biegną przemiany w drogach rodnych żeńskich, najwybitniejsze w błonie śluzowej macicy. Te ostatnie tworzą tzw. cykl miesiączkowy, który omówimy dalej.

Dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego dokonuje się w ciągu 14 dni, w pierwszej więc połowie cyklu jajnikowego. W tym właśnie czasie przysadka mózgowa wydziela hormon go nad o tropowy A (folikulostymulinę — FSH). Pod jego wpływem kilka pęcherzyków jajnikowych szybko wzrasta, komórki błony wewnętrznej osłonki pęcherzyka powiększają się a otoczone naczyniami włosowatymi tworzą układ przypominający utkanie gruczołu dokrewnego. W tym też czasie pęcherzyk wydziela hormon zwany fo liku liną lub es tronem [oistros = kolec); hormon ten należy do ciał rujotwórczych ruja czyli okres pobudzenia płciowego u wielu ssaków). Wpływa on na kształtowanie się cech płciowych żeńskich, przede wszystkim zaś oddziałuje na drogi rodne żeńskie).

Z pęcherzyków pobudzonych przez ten hormon zasadniczo dojrzewa ostatecznie tylko jeden, inne przed końcem tego procesu zanikają; równoczesne dojrzewanie większej liczby pęcherzyków może być powodem ciąży wielojajowej. Pęcherzyk dojrzewający osiąga około 1,5 do 2,5 cm w średnicy, przesuwa się ku obwodowi jajnika i? jak już wspomniano, wypukła powierzchnię jajnika. Na szczycie tego wypuklema cienka osłonka pęcherzyka zrasta się z błoną białawą wytwarzając tzw. znamię pęcherzyka {stigma). W tym czasie następuje nasycenie ustroju kobiecego folikuliną, hormonem pęcherzyka, i pod jego wpływem przedni płat przysadki mózgowej zaczyna wydzielać drugi swój hormon gonado tropowy—hormon B zwany luteinizującym LH). Jest to hormon, pod wpływem którego dojrzewanie pęcherzyka zostaje ukończone, powoduje on bowiem rozszerzenie się naczyń błony wewnętrznej osłonki pęcherzyka, wzmaga wydzielanie cieczy pęcherzyka, po czym pod naporem tego płynu w znamieniu (stigma) pęka ściana pęcherzyka. Z pękniętego pęcherzyka ciecz wypływa i z nią razem dojrzewająca komórka jajowa przez jamę Otrzewnej przedostaje się do jajowodu. Zjawisko wydalania komórki jajowej z pęcherzyka nazywamy jajeczkowaniem albo owulacją; kończy ono pierwszą 14-dniową fazę cyklu jajniko i inicjuje fazę ciałka żółtego kierowaną przez gonadotropowy hormon B (LH) przysadki.

Podobne prace

Do góry